اطلاعیه شماره 1

بسمه تعالی

ولی محترم دانش آموز

با سلام

نظر باینکه نرخ روپوش و لباس فرم و حق السرویس دانش آموزان برای سال تحصیلی 1401-1400 مشخص گردیده، لذا خواهشمند است برابر جدول زمان بندی ذیل جهت تعیین تکلیف سرویس و لباس فرم به دفتر مجتمع مراجعه نمایید.

با تشکر

دکتر علی محمد ولی

مدیر مجتمع آموزشی فرهنگی حضرت ولی عصر(عج)