شورای برنامه ریزی و کیفیت بخشی و دیگر شوراهای فعال در مجتمع

با عضویت مدیران، معاونین، مشاورین و صاحب نظران امر تعلیم و تربیت فعال است. که با تبادل نظر و مشورت در خصوص امور جاری و موضوعات مطروحه تصمیمات لازم را اتخاذ و با تدوین و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای اهداف، آرمان ها و اصول حاکم بر نظام آموزشی کشور گام بر می دارد. علاوه بر شورای مذکور، به منظور ارائه خدمات بهینه تربیتی، آموزشی، پژوهشی مجتمع، سایر شوراها از قبیل شورای معلمان، شورای دانش آموزان، شورای فناوری اطلاعات، شورای پرورشی، شورای تندرستی و تربیت بدنی، شورای بهداشت و سلامت و شورای پژوهش، تحقیقات فعالیت های سازنده و مفید  ارائه می نمایند.                                 

معرفی مجتمع

امکانات مجتمع در یک نگاه

مدرسه تمام هوشمند با امکانات آموزشی نوین و خدمات الکترونیکی و آنلاین

عضویت در مدارس بین المللی لایف لینک (مدارس دوستی ) و یونسکو

مجهز به دوربین مدار بسته ،تخته تمام هوشمند و ویدیو پروژکتور

مجهز به چمن مصنوعی ،امکانات ورزشی ،آزمایشگاه و کارگاه

ارائه خدمات ویژه بهداشتی ،مشاوره تحصیلی ، روان شناسی و تربیتی تحت نظر متخصصین

مدارس مجتمع ولیعصر(عج)