دکتر مهدی قزوینی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات مجتمع

سابقه کار:

رزومه

سکینه صفائی

سمت: معاون پرورشی

سابقه کار:

رزومه

نرگس غیاثوند

سمت: معاون مالی مجتمع

سابقه کار:

رزومه


نرگس پوری

سمت: معاون اجرایی مجتمع

سابقه کار:

رزومه

ساره خدام

سمت: معاون آموزشی

سابقه کار:

رزومه

مهدیه شعبانی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

سابقه کار:

رزومه


علی محمد ولی

سمت: مدیر موسس مجتمع

سابقه کار: بیش از 30 سال

مهین حاجی اسفندیاری

سمت: معاون پرورشی

سابقه کار:

رزومه

مریم خوبان

سمت: معلم پیش دبستانی

سابقه کار:

رزومه

معصومه علی پور

سمت: معلم پایه اول

سابقه کار:

رزومه

سعیده باقری

سمت: معلم پایه اول

سابقه کار:

رزومه


طاهره مولائی

سمت: معلم پایه اول

سابقه کار:

رزومه

اعظم گورابی

سمت: معلم پایه دوم

سابقه کار:

رزومه

اعظم سادات قاسمی

سمت: معلم پایه دوم

سابقه کار:

رزومه

رویا آقا نژاد

سمت: معلم پایه سوم

سابقه کار:

رزومه


فاطمه اکبرزاده

سمت: معلم پایه سوم

سابقه کار:

رزومه

پروین نظری تازه قشلاق

سمت: معلم پایه چهارم

سابقه کار :

رزومه

مریم محمودی

سمت: معلم پایه چهارم

سابقه کار:

رزومه

زهرا عزیزی

سمت: معلم پایه پنجم

سابقه کار:

رزومه


حدیث نظری

سمت: معلم پایه پنجم

سابقه کار:

رزومه

سمیه محمودی یمین

سمت: معلم پایه ششم

سابقه کار:

رزومه

کبری غیاثوند

سمت: معلم پایه ششم

سابقه کار:

رزومه

معصومه رحیمی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار:

رزومه


مهسا غلامعلی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار:

رزومه

فرزانه کریمی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار:

رزومه