“پژوهش کلید دانایی”

  تحقیق از لغت حق است و در اصطلاح اهل علم تلاشی است جهت بدست آوردن پاسخ هایی برای سوالات مورد نظر. پژوهش همان پی جویی کردن، جستجو وکاویدن است. اهل تحقیق مردمانی جویای حقیقت و راستی اند و مسئولیت محقق کشف حقیقت و اعلام آن است. تحقیق و پژوهش مایه حیات علم است و […]

کیف در مدرسه

مدتی است که شیوه‌های آموزشی کشور دستخوش تغییراتی شده است که بسیاری از آنها نقش زیادی در یادگیری دانش‌آموزان دارد.مسوولین نظام آموزشی کشور در تلاش هستند تا با بهره‌گیری از آخرین علوم روز به مرحله‌ای از آموزش برسند که دانش‌آموز بتواند براساس شرایط زمانی و ارتقای سطح کمی علوم به یادگیری بپردازد. یکی از این […]