باسمه تعالی

لینک گروه های کلاسی در شبکه مجازی ایتا برای مجتمع آموزشی حضرت ولی عصر(عج) به قرار زیر می باشد. شایان ذکر است هر گونه گروه یا کانال دیگر در فضای مجازی فاقد اعتبار می باشد و مجتمع هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.

دبستان دخترانه
ردیف توضیحات لینک
1 وب سایت مجتمع https://valiasramv.sch.ir/
2 کانال اطلاع رسانی مجتمع در ایتا      @valiasr_schools
3 شماره و ادمین مجتمع در ایتا @     Valiasr_schools_admin

09919407095

4 کلاس پیش دبستانی الف https://eitaa.com/joinchat/73269780Ca660b2b245
5 کلاس پیش دبستانی ب https://eitaa.com/joinchat/100663828Cb969133497
6 کلاس اول الف https://eitaa.com/joinchat/4167565844C5a3b60d148
7 کلاس اول ب https://eitaa.com/joinchat/4167041556C4325953cf7
8 کلاس دوم الف https://eitaa.com/joinchat/4168024596C06a26acdda
9 کلاس دوم ب https://eitaa.com/joinchat/4168155668Cc07a6fe0e8
10 کلاس سوم الف https://eitaa.com/joinchat/4166582804C571bbcdb36
11 کلاس سوم ب https://eitaa.com/joinchat/4166451732Cec0a27a2f7
12 کلاس چهارم https://eitaa.com/joinchat/4166189588C642b14bfdb
13 کلاس پنجم https://eitaa.com/joinchat/4166124052Ce19ccde2ec
14 کلاس ششم https://eitaa.com/joinchat/4165730836C84de705d6e

 

دبستان پسرانه
ردیف توضیحات لینک
1 وب سایت مجتمع https://valiasramv.sch.ir/
2 کانال اطلاع رسانی مجتمع در ایتا      @valiasr_schools
3 شماره و ادمین مجتمع در ایتا @     Valiasr_schools_admin

09919407095

4 کلاس پیش دبستانی الف https://eitaa.com/joinchat/100532756Cc90f7c22cd
5 کلاس پیش دبستانی ب https://eitaa.com/joinchat/100270612Cacaf9c31bf
6 کلاس پیش دبستانی ج https://eitaa.com/joinchat/100008468Ca359c44155
7 کلاس اول الف https://eitaa.com/joinchat/410911252C3d321f5566
8 کلاس اول ب https://eitaa.com/joinchat/424608276Caa7f143ac6
9 کلاس اول ج https://eitaa.com/joinchat/426312212Ca31e50d0b5
10 کلاس اول د https://eitaa.com/joinchat/429916692C24ed671e5c
11 کلاس دوم الف https://eitaa.com/joinchat/494600724C9ab62db055
12 کلاس دوم ب https://eitaa.com/joinchat/497943060C45976d9ebe
13 کلاس دوم ج https://eitaa.com/joinchat/507904532C14d14e9357
14 کلاس سوم الف https://eitaa.com/joinchat/4009886228C4b4ba52e7e
15 کلاس سوم ب https://eitaa.com/joinchat/4010869268C06c41b23eb
16 کلاس چهارم الف https://eitaa.com/joinchat/4015718932C1df431c12a
17 کلاس چهارم ب https://eitaa.com/joinchat/4016570900C2ddedd1b68
18 کلاس پنجم الف https://eitaa.com/joinchat/4017685012Cc92fcc78a9
19 کلاس پنجم ب https://eitaa.com/joinchat/4019585556Ce4479a3bac
20 کلاس ششم الف https://eitaa.com/joinchat/4078174740Cea06ca01fc
21 کلاس ششم ب https://eitaa.com/joinchat/4077584916C05dcbd35ef

 

متوسطه دوره اول
ردیف توضیحات لینک
1 وب سایت مجتمع https://valiasramv.sch.ir/
2 کانال اطلاع رسانی مجتمع در ایتا      @valiasr_schools
3 شماره و ادمین مجتمع در ایتا @     Valiasr_schools_admin

09919407095

4 ارتباط با اولیا پایه هفتم https://eitaa.com/joinchat/4088791572C5baf5c3e9a
5 ارتباط با اولیا پایه هشتم https://eitaa.com/joinchat/4087874068C0092938195
6 ارتباط با اولیا پایه نهم https://eitaa.com/joinchat/4152492564Cb4675b02e9

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *